20 thoughts on “Sunday with EBS : Interview with Dawit Alemayehu

  1. አፍቅሬዉ ተሸነፊሁ አገናኙኝ እባካችሁ ስልኩንሹክበሉኝ

  2. ሰይፈ ሙቷል አላለም ወይ አቤት ውሸት ዶቄታሞች

  3. እራኪየ አንች ብቃት አለሺ ያች ምዛዛ ፍርያት ናት ፍሩት ብቻ እንዳትመለስ እዛው እፊልሟ ትበላቀጥ አከተመ።

Comments are closed.