Seifu on EBS: ከ37 የውሃ ጉድጎድ ያስቆፈረች ወጣት ሄርሜላ ከሰይፉ በኢቢኤስ ያደረገችው ቆይታ ክፍል 1

ከ30 በላይ የውሃ ጉድጎድ ያስቆፈረች ወጣት ሄርሜላ ከሰይፉ በኢቢኤስ ያደረገችው ቆይታ ክፍል 1
ወደ ስራ እንዴት እንደገባች

Seifu on EBS: ከ37 የውሃ ጉድጎድ ያስቆፈረች ወጣት ሄርሜላ ከሰይፉ በኢቢኤስ ያደረገችው ቆይታ ክፍል 1

ከ30 በላይ የውሃ ጉድጎድ ያስቆፈረች ወጣት ሄርሜላ ከሰይፉ በኢቢኤስ ያደረገችው ቆይታ ክፍል 1
ወደ ስራ እንዴት እንደገባች

20 thoughts on “Seifu on EBS: ከ37 የውሃ ጉድጎድ ያስቆፈረች ወጣት ሄርሜላ ከሰይፉ በኢቢኤስ ያደረገችው ቆይታ ክፍል 1

 1. እናቴ ህይወቴ

  ትግራይ ተገነጠለች ማለት ነው ክክክክክክክክ ከኢትዮጵያም አልፎ ትግራ አለች ይች ዘረኛ

 2. Fuad Yasin

  ጀግና ነሽ በርቺ አንተ መላጣ ደግሞ አል ሰይፉ ያልካት ነገር ከይፋኛለች ክክክ

 3. ሳሚ ነኝ የማርያም ልጅ from አዲስ አበባ

  ጥሩ ነው ስራሽ ግን ያን ያህል ለነጭ አታሽቃብጪ "

 4. gelila kidane

  "ከኢትዮጵያም አልፎ ትግራይ ክልል" ነው ያለችው? ወይስ ጆሮዬ ነው? ተገነጠሉ እንዴ?

 5. Barhan Barhan

  በእውነት ጅግና ሴት ነሽ አለባበስሽ በጣም ደስ ይላል እህቴየ እግዚአብሔር እድሜ ጥና የስጣሽ አሜን

 6. negish berhe

  ኣይ ኢትዮፕያ በጣም ነው ምናሳዝኖው ኤርትራ ከሃላቺን መጣ ትቀድመን "ኤርትራ ባላየው ኣልናገርም ነበር በጽዳትዋ በሁሉ በለጠች

 7. የዉስታዝ አቡሀይደር አድናቂነኝ አላህ ይጠብቅህ

  አለባበስሽ፡ዋዉነዉ እደሌሎቹ እትኖች __________አይደለሽም ከላይ እስከ ታች ዋዉዉዉ ነዉ😍😍😍😍😍

Comments are closed.