SABURINAUlica Saburina se nalazi u sjevernom dijelu Starog Grada. Pripada Mjesnoj zajednici Sumbuluša. Nastala je u 16. vijeku između nekadašnjih mahala, Kebkebira hadži-Ahmeda, poznatije kao Mišćina i Šejha Muslihudina, poznatija kao Ploča.
U osmanskom periodu, te nakon uspostave austrougarske uprave 1878. godine, ulica je nosila naziv Burekov sokak, Burekova ulica, nazvana tako po nekom članu porodice Burek koja je u toj ulici posjedovala kuću. Godine 1910. je ulica dobila ime po sarajevskoj muslimanskoj porodici Sabura, čiji su se članovi bavili izradom i trgovinom kazandžijske robe. Kuća porodice Sabura, očuvana do našeg vremena, predstavlja jedan od najreprezentativnijih objekata stare bosanske arhitekture, inspirisane orijentalnim uzorima.

Muzika/Music BY: Enes Zlatar & Ranko Rihtman – Track 1

Saburina Street is located in the northern part of the Old Town. It belongs to the Sumbuluša local community. It was built in the 16th century between the former mahalas, Kebkebira hadži-Ahmeda, better known as Mišćina and Šejh Muslihudina, better known as Ploča. In the Ottoman period, and after the establishment of the Austro-Hungarian administration in 1878, the street named Burekov sokak, Burekova Street, after a member of the Burek family, who owned a house on that street. In 1910, the street was named after the Sarajevo-based Muslim family Sabura, whose members were dealing with the making and trading coppersmith goods. The house of Sabura family, preserved to our time, is one of the most reputable objects of old Bosnian architecture inspired by oriental patterns.

Likes: 0

Viewed:

source

SABURINA

Ulica Saburina se nalazi u sjevernom dijelu Starog Grada. Pripada Mjesnoj zajednici Sumbuluša. Nastala je u 16. vijeku između nekadašnjih mahala, Kebkebira hadži-Ahmeda, poznatije kao Mišćina i Šejha Muslihudina, poznatija kao Ploča.

U osmanskom periodu, nakon uspostave austrougarske uprave 1878. godine, ulica je nosila naziv Burekov sokak, Burekova ulica, nazvana tako po nekom članu porodice Burek koja je u toj ulici posjedovala kuću. Godine 1910. je ulica dobila ime po sarajevskoj muslimanskoj porodici Sabura, čiji su se članovi bavili izradom i trgovinom kazandžijske robe. Kuća porodice Sabura, očuvana do našeg vremena, predstavlja jedan od najreprezentativnijih objekata stare bosanske arhitekture, inspirisane orijentalnim uzorima.Muzika / Music by: Enes Zlatar & Ranko Rihtman – Track 1Saburina Street is located in the northern part of the Old Town. It belongs to the Sumbuluša local community. It was built in the 16th century between the former mahalas, Kebkebira hadži-Ahmeda, better known as Mišćina and Šejh Muslihudina, better known as Ploča.

In the Ottoman period, after the establishment of the Austro-Hungarian administration in 1878, the street was named Burekov sokak, Burekova Street, after a member of the Burek family, who owned a house on that street. In 1910, the street was named after the Sarajevo-based Muslim family Sabura, whose members were involved with the making and trading coppersmith goods. The house of Sabura family, now preserved, is one the most reputable objects of old Bosnian architecture inspired by oriental patterns.