Mogachoch EBS Latest Series Drama – S06E147 – Part 147

The Latest Episode of Mogachoch Drama, Season Six Episode 147 Enjoy !!!!!!!
የሞጋቾች መሳጭ ተከታታይ የEBS ድራማ, ምዕራፍ ስድስት ክፍል 147 እነሆ!!!!!!!!
Video Rating: / 5

Mogachoch EBS Latest Series Drama - S06E147 - Part 147

The Latest Episode of Mogachoch Drama, Season Six Episode 147 Enjoy !!!!!!!
የሞጋቾች መሳጭ ተከታታይ የEBS ድራማ, ምዕራፍ ስድስት ክፍል 147 እነሆ!!!!!!!!

20 thoughts on “Mogachoch EBS Latest Series Drama – S06E147 – Part 147

 1. Dianadiya Dianadiya

  hyiiiiiiiii ashebiri kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk betami yasekali hunkulaletun awutiche teyalewo

 2. እናቴናፈቅሽኝ እናቴናፈቅሽኝ

  ነብሱንይማረው
  የሚያሳዝንልጅነበርየሞተው
  ኮኮብ'ኩላሊትለመለገስማዘርብርተዋልመመለስአይቻልምእሺ፡ክክክክክክ

 3. እናቴናፈቅሽኝ እናቴናፈቅሽኝ

  ሞጋቾችእንኳንሰላምመጣቹ
  አቶአጥላባቸው'በጣምጨኳኝሰውነክአረመኔ፡

 4. Aden Mm

  ወይ ሞጋቾች ላይ በህይወቴ የምጠላቸው በስራቸው አጥላባቸው በቃ ሰውመግደል ነውስራው ወይ ኧረተው ባዘዘው ደሞ እደዚያው ግንይሻላል ኮኪ መቸነው በሰላም የምትኖሪወይ አየዳንች ትግስት ይስጠን ጆኒም እደዚያው ከጣጣገብተሀል አይዞህ

Comments are closed.